Raspored
Dan:
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Profesor:
Đeni BlarežinaDražen LugarićMarko SimićJelena PavićJasna Perković-MilosavljevićSilvia StarčićMeri ŠimunovNataša TončićSaša TrbovićLara Jurčić-MatoševićJasna Filipović-StojanovićMartina FrankovićSlavko PavićNika KosanovićIva KostovTatjana Glavaš-MarasMarijana TomićMirela VukovićDejan PavlinovićTamara SlackiVirna BuršićKarin BolkovićMarko KalčićAfrodita Široka-SpaqiAnica FranjulElda DurasMirjana Bakić CerovacSanja VlačićMarija KomparićAlen TafraŽeljko ŠekLjiljana MilinTanja ČernekaŽeljka Lakić TibinacFatima Ferizović-VujovićMirna BastijanićKristina OpatićIrena BratulićBoris PeinIgor MacukaIvan PopčevićAneta AndraševićBiljana NikolićDaniela Litar-PerkovicMatea Hervat DobrilaIvana BurićNerina Pauro KoraćIra MaslovarVesna Jelenković DukovskiElizabeta PavlovićTanja CarićTeodora BeletićGorazd ĆosićDaniela BonassinMarija CrnkovićEva GrujićIvica VojinovićKazimir BerljavacRikard LekajEsad Jukan
Razred:
1.razredi 2.razredi 3.razredi 4.razredi 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g
Predmet:
Filozofija Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik Francuski jezik Latinski jezik Matematika Fizika Kemija Informatika Povijest Geografija Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Sat razrednika Sociologija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk Etika
Učionica:
12345678910111213141516171819202122232526272829d1d3g1g2g3
Sat:
1.sat 2.sat 3.sat 4.sat 5.sat 6.sat 7.sat
Slobodne učionice:
Ime i prezimeSatPredmetRazredUčionica
Đeni Blarežina1.sattjelesna i zdravstvena kultura4ad1
Đeni Blarežina2.sattjelesna i zdravstvena kultura4fd1
Đeni Blarežina3.sattjelesna i zdravstvena kultura4ed1
Đeni Blarežina4.sattjelesna i zdravstvena kultura4cd1
Đeni Blarežina5.sat///
Đeni Blarežina6.sat///
Đeni Blarežina7.sat///
Dražen Lugarić1.sattjelesna i zdravstvena kultura2ed3
Dražen Lugarić2.sattjelesna i zdravstvena kultura1ad3
Dražen Lugarić3.sattjelesna i zdravstvena kultura2ad3
Dražen Lugarić4.sattjelesna i zdravstvena kultura2cd3
Dražen Lugarić5.sat///
Dražen Lugarić6.sat///
Dražen Lugarić7.sat///
Marko Simić1.sat///
Marko Simić2.sat///
Marko Simić3.sat///
Marko Simić4.sat///
Marko Simić5.sattjelesna i zdravstvena kultura3dd1
Marko Simić6.sattjelesna i zdravstvena kultura4gd1
Marko Simić7.sattjelesna i zdravstvena kultura1ed1
Jelena Pavić1.sat///
Jelena Pavić2.sat///
Jelena Pavić3.sat///
Jelena Pavić4.sathrvatski jezik4a11
Jelena Pavić5.sathrvatski jezik4a11
Jelena Pavić6.sathrvatski jezik2f11
Jelena Pavić7.sathrvatski jezik2f11
Jasna Perković-Milosavljević1.sat///
Jasna Perković-Milosavljević2.sat///
Jasna Perković-Milosavljević3.sat///
Jasna Perković-Milosavljević4.sat///
Jasna Perković-Milosavljević5.sathrvatski jezik3e15
Jasna Perković-Milosavljević6.sathrvatski jezik2e15
Jasna Perković-Milosavljević7.sathrvatski jezik2e15
Silvia Starčić1.sat///
Silvia Starčić2.sat///
Silvia Starčić3.sat///
Silvia Starčić4.sat///
Silvia Starčić5.sathrvatski jezik1f13
Silvia Starčić6.sathrvatski jezik1f13
Silvia Starčić7.sathrvatski jezik2dg3
Meri Šimunov1.sat///
Meri Šimunov2.sat///
Meri Šimunov3.sathrvatski jezik3g5
Meri Šimunov4.sat///
Meri Šimunov5.sathrvatski jezik4d14
Meri Šimunov6.sathrvatski jezik3b14
Meri Šimunov7.sathrvatski jezik4b14
Nataša Tončić1.sathrvatski jezik2a25
Nataša Tončić2.sathrvatski jezik2b25
Nataša Tončić3.sathrvatski jezik1e25
Nataša Tončić4.sathrvatski jezik1g25
Nataša Tončić5.sat///
Nataša Tončić6.sat///
Nataša Tončić7.sat///
Saša Trbović1.sat///
Saša Trbović2.sat///
Saša Trbović3.sat///
Saša Trbović4.sat///
Saša Trbović5.sathrvatski jezik4g25
Saša Trbović6.sathrvatski jezik4f25
Saša Trbović7.satsat razrednika3d25
Lara Jurčić-Matošević1.satsat razrednika3f14
Lara Jurčić-Matošević2.sathrvatski jezik1b14
Lara Jurčić-Matošević3.sathrvatski jezik1b14
Lara Jurčić-Matošević4.sat///
Lara Jurčić-Matošević5.sathrvatski jezik3f9
Lara Jurčić-Matošević6.sat///
Lara Jurčić-Matošević7.sat///
Jasna Filipović-Stojanović1.sat///
Jasna Filipović-Stojanović2.sat///
Jasna Filipović-Stojanović3.satlatinski jezik2g21
Jasna Filipović-Stojanović4.satlatinski jezik2f21
Jasna Filipović-Stojanović5.sat///
Jasna Filipović-Stojanović6.satengleski jezik-izb.2c17
Jasna Filipović-Stojanović7.satengleski jezik-izb.2c17
Martina Franković1.satnjemački jezik1b15
Martina Franković2.satnjemački jezik4b15
Martina Franković3.satnjemački jezik4a15
Martina Franković4.sat///
Martina Franković5.sat///
Martina Franković6.sat///
Martina Franković7.sat///
Slavko Pavić1.sat///
Slavko Pavić2.satlatinski jezik2dg3
Slavko Pavić3.sat///
Slavko Pavić4.satnjemački jezik2b,2g3
Slavko Pavić5.satnjemački jezik2b,2g3
Slavko Pavić6.satnjemački jezik4a16
Slavko Pavić7.satnjemački jezik4a16
Nika Kosanović1.sat///
Nika Kosanović2.sat///
Nika Kosanović3.satlatinski jezik - izb.3b12
Nika Kosanović4.satlatinski jezik - izb.3b12
Nika Kosanović5.satlatinski jezik1e12
Nika Kosanović6.sat///
Nika Kosanović7.satsat razrednika1c12
Iva Kostov1.sat///
Iva Kostov2.sat///
Iva Kostov3.sat///
Iva Kostov4.satnjemački jezik3f15
Iva Kostov5.sat///
Iva Kostov6.satengleski jezik-izb.4e6
Iva Kostov7.satengleski jezik-izb.4e6
Tatjana Glavaš-Maras1.sat///
Tatjana Glavaš-Maras2.sat///
Tatjana Glavaš-Maras3.sat///
Tatjana Glavaš-Maras4.sat///
Tatjana Glavaš-Maras5.sat///
Tatjana Glavaš-Maras6.sat///
Tatjana Glavaš-Maras7.sat///
Marijana Tomić1.satengleski jezik1f6
Marijana Tomić2.satengleski jezik1f6
Marijana Tomić3.satengleski jezik2e6
Marijana Tomić4.satengleski jezik3f13
Marijana Tomić5.sat///
Marijana Tomić6.sat///
Marijana Tomić7.sat///
Mirela Vuković1.satengleski jezik2dg3
Mirela Vuković2.satengleski jezik4b7
Mirela Vuković3.satengleski jezik3d7
Mirela Vuković4.satengleski jezik3d7
Mirela Vuković5.satengleski jezik3c7
Mirela Vuković6.sat///
Mirela Vuković7.sat///
Dejan Pavlinović1.satengleski jezik1b13
Dejan Pavlinović2.satengleski jezik4a13
Dejan Pavlinović3.sat///
Dejan Pavlinović4.satengleski jezik2g6
Dejan Pavlinović5.satengleski jezik2g6
Dejan Pavlinović6.sat///
Dejan Pavlinović7.sat///
Tamara Slacki1.sat///
Tamara Slacki2.sat///
Tamara Slacki3.sat///
Tamara Slacki4.satengleski jezik2b17
Tamara Slacki5.satengleski jezik2b17
Tamara Slacki6.satengleski jezik2a7
Tamara Slacki7.satengleski jezik2a7
Virna Buršić1.sattalijanski jezik4d16
Virna Buršić2.sattalijanski jezik1d16
Virna Buršić3.sat///
Virna Buršić4.satsat razrednika1d14
Virna Buršić5.sat///
Virna Buršić6.sat///
Virna Buršić7.sat///
Karin Bolković1.sat///
Karin Bolković2.sat///
Karin Bolković3.sat///
Karin Bolković4.sat///
Karin Bolković5.sat///
Karin Bolković6.sattalijanski jezik2dg3
Karin Bolković7.sattalijanski jezik3f13
Marko Kalčić1.satfrancuski jezik2f21
Marko Kalčić2.satfrancuski jezik2f21
Marko Kalčić3.satfrancuski jezik1f16
Marko Kalčić4.satfrancuski jezik1f16
Marko Kalčić5.sat///
Marko Kalčić6.sat///
Marko Kalčić7.sat///
Afrodita Široka-Spaqi1.sat///
Afrodita Široka-Spaqi2.sat///
Afrodita Široka-Spaqi3.sat///
Afrodita Široka-Spaqi4.satlikovna umjetnost3ag2
Afrodita Široka-Spaqi5.satlikovna umjetnost4eg2
Afrodita Široka-Spaqi6.satlikovna umjetnost4bg2
Afrodita Široka-Spaqi7.satlikovna umjetnost4fg2
Anica Franjul1.sat///
Anica Franjul2.sat///
Anica Franjul3.satlikovna umjetnost2bg2
Anica Franjul4.sat///
Anica Franjul5.satlikovna umjetnost2e21
Anica Franjul6.satlikovna umjetnost2g21
Anica Franjul7.satfilozofija4g21
Elda Duras1.sat///
Elda Duras2.sat///
Elda Duras3.sat///
Elda Duras4.sat///
Elda Duras5.sat///
Elda Duras6.sat///
Elda Duras7.sat///
Mirjana Bakić Cerovac1.sat///
Mirjana Bakić Cerovac2.sat///
Mirjana Bakić Cerovac3.sat///
Mirjana Bakić Cerovac4.sat///
Mirjana Bakić Cerovac5.sat///
Mirjana Bakić Cerovac6.sat///
Mirjana Bakić Cerovac7.sat///
Sanja Vlačić1.sat///
Sanja Vlačić2.sat///
Sanja Vlačić3.sat///
Sanja Vlačić4.satglazbena umjetnost1b23
Sanja Vlačić5.satglazbena umjetnost1g23
Sanja Vlačić6.satglazbena umjetnost1d23
Sanja Vlačić7.satglazbena umjetnost1f23
Marija Komparić1.sat///
Marija Komparić2.sat///
Marija Komparić3.satpovijest4f22
Marija Komparić4.satpovijest4g10
Marija Komparić5.satpovijest2f28
Marija Komparić6.satpovijest4c28
Marija Komparić7.satpovijest1g28
Alen Tafra1.satfilozofija4e29
Alen Tafra2.satpovijest1c29
Alen Tafra3.satpovijest1d29
Alen Tafra4.satpovijest1e29
Alen Tafra5.sat///
Alen Tafra6.sat///
Alen Tafra7.sat///
Željko Šek1.satpovijest3a26
Željko Šek2.satpovijest3e26
Željko Šek3.sat///
Željko Šek4.satpovijest2dg3
Željko Šek5.satpovijest2a29
Željko Šek6.satpovijest2b29
Željko Šek7.sat///
Ljiljana Milin1.sat///
Ljiljana Milin2.sat///
Ljiljana Milin3.satgeografija3f23
Ljiljana Milin4.satgeografija2e28
Ljiljana Milin5.sat///
Ljiljana Milin6.satgeografija4d27
Ljiljana Milin7.satgeografija4d27
Tanja Černeka1.sat///
Tanja Černeka2.sat///
Tanja Černeka3.satgeografija2c26
Tanja Černeka4.satsat razrednika3c26
Tanja Černeka5.satgeografija2dg3
Tanja Černeka6.satgeografija3c26
Tanja Černeka7.satgeografija3c26
Željka Lakić Tibinac1.satgeografija1g27
Željka Lakić Tibinac2.satgeografija1e27
Željka Lakić Tibinac3.satgeografija4b27
Željka Lakić Tibinac4.satgeografija4d27
Željka Lakić Tibinac5.sat///
Željka Lakić Tibinac6.sat///
Željka Lakić Tibinac7.sat///
Fatima Ferizović-Vujović1.satmatematika4c23
Fatima Ferizović-Vujović2.satmatematika4c23
Fatima Ferizović-Vujović3.sat///
Fatima Ferizović-Vujović4.satmatematika2a18
Fatima Ferizović-Vujović5.sat///
Fatima Ferizović-Vujović6.sat///
Fatima Ferizović-Vujović7.sat///
Mirna Bastijanić1.sat///
Mirna Bastijanić2.satmatematika3bg2
Mirna Bastijanić3.satmatematika2dg3
Mirna Bastijanić4.satmatematika3g5
Mirna Bastijanić5.satmatematika3g5
Mirna Bastijanić6.satmatematika3d5
Mirna Bastijanić7.sat///
Kristina Opatić1.satmatematika2b8
Kristina Opatić2.satmatematika4g8
Kristina Opatić3.satmatematika4g8
Kristina Opatić4.satmatematika4b8
Kristina Opatić5.satmatematika4b8
Kristina Opatić6.sat///
Kristina Opatić7.sat///
Irena Bratulić1.satmatematika1a9
Irena Bratulić2.satmatematika2c9
Irena Bratulić3.satmatematika3e9
Irena Bratulić4.satmatematika3e9
Irena Bratulić5.sat///
Irena Bratulić6.satmatematika1e9
Irena Bratulić7.sat///
Boris Pein1.satmatematika1c10
Boris Pein2.satmatematika1g10
Boris Pein3.satmatematika1g10
Boris Pein4.sat///
Boris Pein5.satmatematika1b10
Boris Pein6.satmatematika1b10
Boris Pein7.sat///
Igor Macuka1.sat///
Igor Macuka2.sat///
Igor Macuka3.sat///
Igor Macuka4.satfizika4e19
Igor Macuka5.satfizika4f19
Igor Macuka6.satsat razrednika1g1
Igor Macuka7.satfizika2b1
Ivan Popčević1.satfizika3b1
Ivan Popčević2.satfizika3g1
Ivan Popčević3.satfizika4d1
Ivan Popčević4.sat///
Ivan Popčević5.satfizika4c27
Ivan Popčević6.satfizika3f19
Ivan Popčević7.sat///
Aneta Andrašević1.satfizika2c19
Aneta Andrašević2.satfizika3d19
Aneta Andrašević3.satfizika2f19
Aneta Andrašević4.satfizika1a1
Aneta Andrašević5.satfizika1a1
Aneta Andrašević6.sat///
Aneta Andrašević7.sat///
Biljana Nikolić1.satkemija4g2
Biljana Nikolić2.satkemija2e2
Biljana Nikolić3.satkemija1a2
Biljana Nikolić4.satkemija4f2
Biljana Nikolić5.satkemija2c2
Biljana Nikolić6.sat///
Biljana Nikolić7.sat///
Daniela Litar-Perkovic1.satsat razrednika1e11
Daniela Litar-Perkovic2.satkemija2a11
Daniela Litar-Perkovic3.satkemija1c11
Daniela Litar-Perkovic4.sat///
Daniela Litar-Perkovic5.satkemija3a18
Daniela Litar-Perkovic6.satkemija3g2
Daniela Litar-Perkovic7.satkemija2g2
Matea Hervat Dobrila1.satkemija3e17
Matea Hervat Dobrila2.satkemija4e17
Matea Hervat Dobrila3.satkemija4c17
Matea Hervat Dobrila4.sat///
Matea Hervat Dobrila5.satkemija3b16
Matea Hervat Dobrila6.sat///
Matea Hervat Dobrila7.sat///
Ivana Burić1.sat///
Ivana Burić2.sat///
Ivana Burić3.sat///
Ivana Burić4.sat///
Ivana Burić5.sat///
Ivana Burić6.sat///
Ivana Burić7.sat///
Nerina Pauro Korać1.satbiologija4b4
Nerina Pauro Korać2.satbiologija4d4
Nerina Pauro Korać3.sat///
Nerina Pauro Korać4.sat///
Nerina Pauro Korać5.sat///
Nerina Pauro Korać6.sat///
Nerina Pauro Korać7.sat///
Ira Maslovar1.sat///
Ira Maslovar2.sat///
Ira Maslovar3.sat///
Ira Maslovar4.sat///
Ira Maslovar5.satbiologija1d4
Ira Maslovar6.satbiologija1c4
Ira Maslovar7.satbiologija1a4
Vesna Jelenković Dukovski1.satbiologija3c5
Vesna Jelenković Dukovski2.satbiologija3a5
Vesna Jelenković Dukovski3.sat///
Vesna Jelenković Dukovski4.sat///
Vesna Jelenković Dukovski5.sat///
Vesna Jelenković Dukovski6.sat///
Vesna Jelenković Dukovski7.sat///
Elizabeta Pavlović1.satsociologija3g28
Elizabeta Pavlović2.satsociologija3c28
Elizabeta Pavlović3.satsociologija3a28
Elizabeta Pavlović4.sat///
Elizabeta Pavlović5.sat///
Elizabeta Pavlović6.sat///
Elizabeta Pavlović7.sat///
Tanja Carić1.sat///
Tanja Carić2.sat///
Tanja Carić3.sat///
Tanja Carić4.sat///
Tanja Carić5.sat///
Tanja Carić6.sat///
Tanja Carić7.sat///
Teodora Beletić1.sat///
Teodora Beletić2.sat///
Teodora Beletić3.sat///
Teodora Beletić4.sat///
Teodora Beletić5.sat///
Teodora Beletić6.satetika1a22
Teodora Beletić7.satetika1d22
Gorazd Ćosić1.satlogika3d18
Gorazd Ćosić2.satlogika3f18
Gorazd Ćosić3.satlogika3c18
Gorazd Ćosić4.sat///
Gorazd Ćosić5.sat///
Gorazd Ćosić6.sat///
Gorazd Ćosić7.sat///
Daniela Bonassin1.sat///
Daniela Bonassin2.sat///
Daniela Bonassin3.sat///
Daniela Bonassin4.sat///
Daniela Bonassin5.sat///
Daniela Bonassin6.sat///
Daniela Bonassin7.sat///
Marija Crnković1.sat///
Marija Crnković2.sat///
Marija Crnković3.sat///
Marija Crnković4.sat///
Marija Crnković5.sat///
Marija Crnković6.satpsihologija3a18
Marija Crnković7.satpsihologija3g18
Eva Grujić1.satinformatika2g20
Eva Grujić2.satinformatika2g20
Eva Grujić3.sat///
Eva Grujić4.sat///
Eva Grujić5.sat///
Eva Grujić6.sat///
Eva Grujić7.sat///
Ivica Vojinović1.sat///
Ivica Vojinović2.sat///
Ivica Vojinović3.sat///
Ivica Vojinović4.satinformatika1c20
Ivica Vojinović5.satinformatika1c20
Ivica Vojinović6.satinformatika3e20
Ivica Vojinović7.satinformatika3e20
Kazimir Berljavac1.sat///
Kazimir Berljavac2.sat///
Kazimir Berljavac3.sat///
Kazimir Berljavac4.sat///
Kazimir Berljavac5.sat///
Kazimir Berljavac6.sat///
Kazimir Berljavac7.sat///
Rikard Lekaj1.sat///
Rikard Lekaj2.sat///
Rikard Lekaj3.sat///
Rikard Lekaj4.sat///
Rikard Lekaj5.sat///
Rikard Lekaj6.sat///
Rikard Lekaj7.sat///
Esad Jukan1.sat///
Esad Jukan2.sat///
Esad Jukan3.sat///
Esad Jukan4.sat///
Esad Jukan5.sat///
Esad Jukan6.sat///
Esad Jukan7.sat///
Nema rezultata.